Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Smlouva o dílo ve výstavbě s využitím možností systému PROFESIS

Smlouva o dílo ve výstavbě s využitím možností systému PROFESIS

Druh akce
seminář
Trvání
4 hod
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
autorizované osoby všech oborů
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Š. Janoušková
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Petra Adámková, Ph.D. - lektorka vzdělávacích seminářů pro osoby činné ve výstavbě, externí pedagog vybraných vysokých škol ...
Hlavní odborné téma – program akce
Seminář si bere za cíl seznámit autorizované osoby se změnami soukromého práva v oblasti uzavírání smluvních vztahů ve výstavbě včetně přiblížení možnosti využití vzorů smlouvy o dílo v systému PROFESIS v činnosti autorizované osoby.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář si bere za cíl seznámit autorizované osoby se změnami soukromého práva v oblasti uzavírání smluvních vztahů ve výstavbě včetně přiblížení možnosti využití vzorů smlouvy o dílo v systému PROFESIS v činnosti autorizované osoby.