Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SMLUVN͍ PODMÍNKY FIDIC V ČESKU I ZAHRANIČÍ

SMLUVN͍ PODMÍNKY FIDIC V ČESKU I ZAHRANIČÍ

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
investory, zadavatele (ať privátního nebo veřejného, na úrovní celostátní, krajské nebo obecní), developery, subjekty dozoru, správce stavby a zhotovitele výstavbového projektu, stavbyvedoucí, konzultační inženýry.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Výukový materiál zpracovaný lektorem.
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M.
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M.
Hlavní odborné téma – program akce
Seminář bude obsahovat řešení případových studií a trénink claim managementu například s tématy přerušení realizace stavby a jeho dopadu do ceny díla, prodloužení lhůty pro dokončení s jeho následky, akceleraci realizace apod.
Česká účast ve FIDIC. Smluvní (obchodní) podmínky podle českého práva. Místní vzorové smluvní podmínky. Některé místní vzorové smluvní podmínky podle FIDIC. Vykládací pravidla podle českého práva. Obchodní podmínky při zadávání veřejných zakázek. Seminář obsahuje mnoho dalších témat např. alokace rizik podle FIDIC, obchodní podmínky staveb pozemních komunikací atd.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář seznámí posluchače se vzory obchodních podmínek výstavbových projektů FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů) a s jejich uplatněním v Česku, například v oblasti výstavby dopravní infrastruktury a metra, kde jsou využity v podobě Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací, respektive Všeobecných obchodních podmínek Magistrátu hlavního města Prahy.