Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Smluvní podmínky FIDIC v Česku i zahraničí

Smluvní podmínky FIDIC v Česku i zahraničí

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
investory, zadavatele, developery, subjekty dozoru, správce stavby a zhotovitele výstavbového projektu, manažery stavebních společností.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Materiály zpracované lektorem
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M.
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M.
Hlavní odborné téma – program akce
Česká účast ve FIDIC.
Rozlišení smluvních podmínek FIDIC.
Alokace rizik podle FIDIC.
FIDIC v Česku.
Cena díla podle FIDIC.
Typy řízení a organizace výstavbového projektu podle FIDIC.
Řešení sporů.
Zkoušky podle FIDIC.
Nepředvídatelnost podle FIDIC.
Případové studie.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář seznámí posluchače se vzory obchodních podmínek výstavbových projektů FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů) a s jejich uplatněním v Česku, například v oblasti výstavby dopravní infrastruktury a metra, kde jsou využity v podobě Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací, respektive Všeobecných obchodních podmínek Magistrátu hlavního města Prahy. Seminář bude obsahovat řešení případových studií a trénink claim managementu například s tématy přerušení realizace stavby a jeho dopadu do ceny díla, prodloužení lhůty pro dokončení s jeho následky, akceleraci realizace apod.