Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Smluvní podmínky FIDIC v Česku i zahraničí

Smluvní podmínky FIDIC v Česku i zahraničí

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
investory, zadavatele (ať privátního nebo veřejného, na úrovní celostátní, krajské nebo obecní), developery, subjekty dozoru, správce stavby a zhotovitele výstavbového projektu, stavbyvedoucí, konzultační inženýry.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Materiály zpracované lektorem
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M.
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M.
Hlavní odborné téma – program akce
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils.

Česká účast ve FIDIC, Rozlišení smluvních podmínek FIDIC, Alokace rizik podle FIDIC, FIDIC v Česku, Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací, Cena díla podle FIDIC, Typy řízení a organizace výstavbového projektu podle FIDIC, Řízení času podle FIDIC, Claimy a Claim Management podle FIDIC, Změny a změnové procesy podle FIDIC, Řešení sporů, Zkoušky podle FIDIC, Nepředvídatelnost podle FIDIC, Případové studie.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář seznámí posluchače se vzory obchodních podmínek výstavbových projektů FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů) a s jejich uplatněním v Česku, například v oblasti výstavby dopravní infrastruktury a metra, kde jsou využity v podobě Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací, respektive Všeobecných obchodních podmínek Magistrátu hlavního města Prahy. Seminář bude obsahovat řešení případových studií a trénink claim managementu například s tématy přerušení realizace stavby a jeho dopadu do ceny díla, prodloužení lhůty pro dokončení s jeho následky, akceleraci realizace apod.