Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Smluvní podmínky FIDIC v Česku i zahraničí

Smluvní podmínky FIDIC v Česku i zahraničí

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
investoři, zadavatelé (ať privátního nebo veřejného, na úrovní celostátní, krajské nebo obecní), developeři, správci staveb a zhotovitelé výstavbového projektu, stavbyvedoucí, konzultační inženýři.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Materiály zpracované lektorem
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M.
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M.
Hlavní odborné téma – program akce
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils.

Česká účast ve FIDIC, Rozlišení smluvních podmínek FIDIC, Alokace rizik podle FIDIC, FIDIC v Česku, Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací, Cena díla podle FIDIC, Typy řízení a organizace výstavbového projektu podle FIDIC, Řízení času podle FIDIC, Claimy a Claim Management podle FIDIC, Změny a změnové procesy podle FIDIC, Řešení sporů, Zkoušky podle FIDIC, Nepředvídatelnost podle FIDIC, Případové studie.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář seznámí posluchače se vzory obchodních podmínek výstavbových projektů FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů) a s jejich uplatněním v Česku, například v oblasti výstavby dopravní infrastruktury a metra, kde jsou využity v podobě Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací, respektive Všeobecných obchodních podmínek Magistrátu hlavního města Prahy. Seminář bude obsahovat řešení případových studií a trénink claim managementu například s tématy přerušení realizace stavby a jeho dopadu do ceny díla, prodloužení lhůty pro dokončení s jeho následky, akceleraci realizace apod.