Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Smluvní podmínky FIDIC v Česku i zahraničí

Smluvní podmínky FIDIC v Česku i zahraničí

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
investoři, zadavatelé (ať privátního nebo veřejného, na úrovní celostátní, krajské nebo obecní), developeři, subjekty dozoru, správci stavby a zhotovitelé výstavbového projektu, manažeři stavebních společností apod.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Účastníci obdrží materiály zpracované lektory.
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M.
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M.
Hlavní odborné téma – program akce
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
Česká účast ve FIDIC
Rozlišení smluvních podmínek FIDIC
Alokace rizik podle FIDIC
FIDIC v Česku
Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací
Cena díla podle FIDIC
Typy řízení a organizace výstavbového projektu podle FIDIC
Řízení času podle FIDIC
Claimy a Claim Management podle FIDIC
Změny a změnové procesy podle FIDIC
Řešení sporů
Zkoušky podle FIDIC
Nepředvídatelnost podle FIDIC
Případové studie
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář seznámí posluchače se vzory obchodních podmínek výstavbových projektů FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů) a s jejich uplatněním v Česku, například v oblasti výstavby dopravní infrastruktury a metra, kde jsou využity v podobě Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací, respektive Všeobecných obchodních podmínek Magistrátu hlavního města Prahy. Seminář bude obsahovat řešení případových studií a trénink claim managementu například s tématy přerušení realizace stavby a jeho dopadu do ceny díla, prodloužení lhůty pro dokončení s jeho následky, akceleraci realizace apod.