Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Smluvní vztahy podle nového občanského zákoníku

Smluvní vztahy podle nového občanského zákoníku

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Michael Trnka, CSc.
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Alena Bányaiová, CSc., advokátka, člen České společnosti pro stavební právo
Hlavní odborné téma – program akce
1. Uzavírání smluv - rozdíly oproti úpravě do 31.12.2013
2. Smlouva o dílo - rozdíly oproti úpravě do 31.12.2013
3. Specifika smluv ve výstavbě - stavba jako předmět díla, nebezpečí škody na díle, součinnost objednatele, převzetí díla
4. Vady stavby - pojetí odpovědnosti za vady

Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Uzavírání smluv podle návrhu nového občanského zákoníku s účinností od 1.1.2014.