Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Smluvní vztahy ve výstavbě a nový občanský zákoník

Smluvní vztahy ve výstavbě a nový občanský zákoník

Druh akce
seminář
Trvání
4 hod.
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
odborná veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Š. Janoušková
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Lukáš Klee, PhD.
Hlavní odborné téma – program akce
• Nový občanský zákoník
Dispozitivnost (možnost odchýlení). Smluvní svoboda. Ochrana slabší strany. Smlouva o dílo. Příkaz. Solidární odpovědnost účastníků výstavbového projektu. Právo stavby. Převzetí díla s drobnými vadami.
• Stavebnictví
Výstavbový projekt a jeho účastníci. Administrace zakázky(dozorování): Správce stavby. Manažer realizace. Stavební dozor.
• Cena díla
Ekonomické vlivy (cena pevná nebo pohyblivá). Konstrukce ceny, tzn. především obsah a způsob stanovení celkové ceny (cena paušální, cena položková – tzv. „měřená zakázka“ a cena nákladová).
• Typy řízení a organizace výstavbového projektu (způsoby dodávek)
Generální dodavatelství, Design and Build, Construction Management, EPC, EPCM.
• FIDIC
Alokace rizik objednatele a zhotovitele ve 1999 First Edition (Červená, Žlutá a Stříbrná kniha). Bílá kniha a smlouvy na projekční práce, dozor a konzultační činnost.
• Řízení času
Harmonogram. Zpráva o postupu prací. Nárok na prodloužení. Metoda kritické cesty. Mobilizace, demobilizace a re-mobilizace. Akcelerace.
• Projektant
Smlouva o poskytnutí služby. Odpovědnost projektanta. Pojištění projektanta. Projektant jako dozor (administrátor zakázky), certifikátor a jeho rizika.
• Claimy (nároky na peníze a čas) a Claim Management
Obvyklé claimy zhotovitele a objednatele (postup při včasném varování, oznámení a předložení). Lhůty pro oznámení nároku. Zánik nároku. Claimy podle jednotlivých vzorů FIDIC. Vyčíslení claimů. Cenotvorba. Claimy na vyvolané dodatečné přímé náklady, výrobní režie a správní režie. Claimy při přerušení, zpoždění a akceleraci. Globální nároky v praxi britských soudů.
• Změny a změnové procesy
Nařízené, konstruktivní a dobrovolné změny. Podstatná změna v kontextu veřejnoprávní regulace. Změny podle FIDIC. Nové zadávací směrnice EU (review clauses – změnová ustanovení)
• Řešení sporů
Role správce stavby. Alternativní řešení sporů. Expertní metody řešení sporů. Panely pro řešení sporů (DAB). Řešení sporů podle FIDIC. Zákonná adjudikace.
• Trendy v řízení a zadávání výstavbových projektů
Moderní smlouvy (britské vzory NEC), smlouvy s cílovou cenou, spolupráce zhotovitele a objednatele (ECI, PCSA), moderní řešení sporů (adjudikace v UK a Austrálii).
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář se zaměřuje na právní a manažerské aspekty výstavbových projektů v kontextu nového občanského zákoníku. Lektor si zakládá na praktickém přístupu a dává si za cíl, aby absolvent semináře chápal specifika stavebnictví a nutnou potřebu přizpůsobit smluvní vztahy unikátnosti výstavbových projektů. Seminář je v úvodu věnován novému občanskému zákoníku a jeho dopadu na výstavbové projekty. Následně se lektor zabývá typy výstavbových projektů, aby účastník mohl snadno pochopit rozdíly mezi jednotlivými vzorovými smlouvami o dílo a smlouvami o poskytnutí služby (FIDIC) hlavně z hlediska rozdělení rizik, způsobu dozorování, určení ceny díla, odpovědnosti za projektovou dokumentaci apod. V rámci dalšího výkladu se lektor věnuje nutnosti vnímat fakt, že výstavbový projekt „není v dnešní době pouze o stavění, ale též o řádném vedení dokladů“. Lektor se proto věnuje řízení času (harmonogram), nárokům na dodatečné platby a prodloužení lhůt (tzv. claimy), změnovým řízením a řešením sporů jako klíčovým právním aspektům výstavbových projektů.