Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Soutěž Cena ČKAIT Plzeňského kraje 2012

Soutěž Cena ČKAIT Plzeňského kraje 2012

OK ČKAIT Plzeň upozorňuje na právě probíhající jubilejní 10. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2012 (odkaz: http://www.stavbarokupk.cz/) a paralelně probíhající 3. ročník soutěže Cena ČKAIT Plzeňského kraje 2012 (odkaz: http://www.stavbarokupk.cz/), kterou vyhlašuje oblastní kancelář ČKAIT v Plzni.
Hlavním posláním soutěže Cena ČKAIT PK 2012 je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti. Do soutěže budou přijaty přihlášky, jejichž inženýrské návrhy jsou projektově nebo realizačně dokončeny v soutěžním roce 2012 a splňují podmínky soutěže. Jednou z podmínek je, že se projekt nebo stavba vztahuje k území Plzeňského kraje. Přihlášení inženýrského návrhu do soutěže je bez poplatků. Uzávěrka přihlášek je 10. 4. 2013 (odevzdání podkladů na OK). Přihlášení akcí nevylučuje jejich účast v jiných soutěžích.
Bližší informace a možnost přihlášení najdete v přílohách.
Uzávěrka přihlášek prodloužena do 10. 5. 2013!

Termín
-