Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stanovisko MD ČR

Stanovisko MD ČR

Stanovisko MD ČR k ukládání inženýrských sítí v zastavěném území obcí do tělesa místních komunikací