Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavba a stavební projekt v ustanoveních nového občanského zákoníku

Stavba a stavební projekt v ustanoveních nového občanského zákoníku

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Písemné materiály zpracované přednášejícími
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Josef Ladra a Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Josef Ladra a Ing. Václav Pospíchal, Ph.D., Stavební fakulta ČVUT
Hlavní odborné téma – program akce
1. Projektová dokumentace stavby jako předmět díla:
Projektová dokumentace (PD) podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v novelizovaném znění. Spolupráce stavebníka při tvorbě dokumentace. Příkazy projektantovi. Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Úplnost soupisu prací (výkazu výměr) a rozpočtu. Spolupráce stavebníka při realizaci stavby. Příkazy zhotoviteli. Postavení koordinačního plánu BOZ v soustavě příkazů zhotoviteli. Projektová dokumentace prováděná zhotovitelem (realizační dokumentace).

2. Vady díla:
Typy vad obecně. Zjevné a skryté vady. Věcné a právní vady.

3. Vady projektové dokumentace stavby:
Zjevné a skryté vady PD. Přejímka vyhotovené PD. Požadavky NOZ na stavebníka při převzetí PD. Odpovědnost účastníků výstavby za zjištění vady PD. Reklamace zjevných vad PD a náprava vad PD před zahájením stavby. Náprava vad PD zjištěných během realizace. Změny a dodatky PD. Stavební deník. Autorský dozor projektanta a jeho odpovědnost.

4. Stavba a vady stavby:
Vada stavby a porucha stavby. Přejímka stavby. Skryté vady stavby. Odpovědnost za vady stavby. Odpovědnost projektanta. Odpovědnost zhotovitele a jeho subdodavatelů. Odpovědnost osoby provádějící dozor na stavbě.

5. Záruční doba a reklamace:
Záruční doba stavby. Záruční doba PD a reklamace skrytých vad PD.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář zaměřený na problematiku staveb, stavebních projektů a souvisejících otázek z pohledu nového občanského zákoníku.