Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavby a komunikace na cizích pozemcích, vyvlastnění ve veřejném zájmu

Stavby a komunikace na cizích pozemcích, vyvlastnění ve veřejném zájmu

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
písemný materiál
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Renata Sněgoňová
Hlavní odborné téma – program akce
Úvod
1. Umisťování staveb
2. Povolování staveb
3. Provádění staveb
4. Problematika stávajících staveb
5. Problematika vyvlastnění pozemků a staveb
6. Zákon o vyvlastnění
Závěr
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je seznámit účastníky semináře (úředníky, zástupce obcí, zaměstnance firem) s jednotlivými zákonnými postupy stavebníka, který stavební záměr uskutečňuje na cizím pozemku nebo stavbě. Umísťování a uskutečňování staveb podle stavebního zákona na základě souhlasu vlastníka pozemku či stavby nebo smlouvy s ním. Umísťování, povolování a provádění staveb ve veřejném zájmu podle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (energetický zákon), podle zákona 127/2005 Sb., v platném znění (zákon o elektronických komunikacích). Umísťování, povolování a provádění staveb v souvislosti se zákonem č. 274/2001 Sb., v platném znění (zákon o vodovodech a kanalizacích). Problematika stávajících staveb a zařízení na pozemcích jiného vlastníka, vč. pozemních komunikací (silniční zákon). Problematika vyvlastnění pozemků a staveb nebo jejich částí odnětím nebo omezením vlastnického práva. Zákon o vyvlastnění (zákon č. 184/2006 Sb.); zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a technické infrastruktury po 13. 9. 2014 (zákon č. 178/2014 Sb.). Pojmy nového občanského zákoníku související s tématem semináře (právo stavby; služebnost inženýrské sítě; služebnost okapu; rozhrady; nezbytná cesta, atd.). Diskuse, dotazy.