Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavby a stavbyvedoucí

Stavby a stavbyvedoucí

Druh akce
seminář
Trvání
4 hod.
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
odborná veřejnost
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Šárka Janoušková
Přednášející (pracoviště)
Ing. Kadlec
Hlavní odborné téma – program akce
Smluvní vztahy
Dokumentace stavby
Provádění a vedení staveb
Požadavky na výrobky určené k zabudování do stavby Kontrola, dokončování a přejímka staveb
Diskuse

Souběžně s konferencí bude v přilehlém sále probírat poradenství k uvedenému tématu
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Stavby a stavbyvedoucí