Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební lešení v praxi

Stavební lešení v praxi

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO, odborná veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Šárka Janoušková
Přednášející (pracoviště)
Ing. Svatopluk Vlasák
Hlavní odborné téma – program akce
1. Seznámení se současnými možnostmi konstrukce lešení
2. Technické požadavky dle NV č. 362/2005Sb., ČSN EN 12811-1, ČSN 73 8101 a norem souvisejících (rozměry, materiály, zatížení, ochrana volného okraje, přístupy, tuhost a stabilita)
3. Provádění, používání, ochrana veřejného zájmu (montážní prostor, zakládání, montáž a demontáž, předávání, prohlídky, požadavky na komunální bezpečnost)
4. Příklady správných a chybných provedení

Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář umožní účastníkům získat poznatky o konstrukcích lešení, technických a provozních požadavcích. Zaměří s zejména na lešení pracovní, ale nepomine ani požadavky na lešení podpěrná a speciální. Na praktických ukázkách poukáže na nejčastější chyby při provádění a používání.