Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební zákon a prováděcí předpisy

Stavební zákon a prováděcí předpisy

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, stavební firmy, investoři, developeři, vlastníci a správci budov atd.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěné podklady
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
JUDr. Václava Koukalová - Česká společnost pro stavební právo
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Václava Koukalová - Česká společnost pro stavební právo
Hlavní odborné téma – program akce
- Velká novela stavebního zákona v řízeních o umístění, povolení a užívání staveb s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku
- Nové prováděcí vyhlášky
- Umisťování staveb a zařízení
- Stavební řízení
- Územní řízení
- Ohlašování a povolování staveb
- Vznik práva k užívání stavby
- Správní delikty
- Autorizovaný inspektor
- Odpovědnost osob při přípravě, realizaci a užívání stavby
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Velká novela č. 350/2012 Sb. stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v řízeních o umístění, povolení a užívání staveb účinná od ledna 2013 s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku.