Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební zákon - Umisťování a povolování staveb po novele stavebního zákona a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Stavební zákon - Umisťování a povolování staveb po novele stavebního zákona a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
všechny autorizované osoby, zástupci orgánů státní správy
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
OK ČKAIT Karlovy Vary
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Vladimír Sedláčková, ZŘO stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Hlavní odborné téma – program akce
1. Změny na úseku územního rozhodování po novele stavebního zákona ve
vazbě na novelu zákona EIA.
2. Postup stavebních úřadů při umisťování záměrů vyžadujících posouzení vlivů
na životní prostředí (EIA).
3. Územní řízení, veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí,
územní souhlas, zjednodušené územní řízení.
4. Změny na úseku stavebního řádu po novele stavebního zákona ve vazbě
na novelu zákona EIA.
5. Odlišnosti průběhu stavebního řízení vedeného u stavby vyžadující posouzení
vlivů na životní prostředí od stavebního řízení pro ostatní stavby.
6. Formy povolování staveb.
7. Užívání staveb (oznámení o užívání stavby, kolaudační souhlas).
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Územní rozhodování a stavební řád.