Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební zákon v roce 2016

Stavební zákon v roce 2016

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, studenti, realizační firmy, odborná veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
JUDr. Miluška Jarošová
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Miluška Jarošová - Moravskoslzeský kraj, oddělení stavebního řádu
Hlavní odborné téma – program akce
Výklad bude zaměřen na postup autorizovaných osob při přípravě a realizaci staveb ve vztahu ke všem novelám právních předpisů, které souvisí s postupy podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, konkrétně ve vztahu k novele zákona o posuzování vlivů na živ. prostředí, k novele zákona o pozemních komunikacích, novele zákona o ochraně veřejného zdraví, novele zákona o přestupcích apod. Část výkladu bude věnována současnému stavu přípravy velké novely stavebního zákona, s jejíž účinností se počítá v průběhu roku 2016, zejména hlavním změnám pro přípravu a realizaci a kolaudaci staveb.

Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Postup autorizovaných osob při přípravě a realizaci staveb, a to i ve vztahu k novele zákona o posuzování vlivu na živ. prostředí a ve vztahu ke všem novelám právních předpisů, které souvisí s činností autorizovaných osob (např. novela zákona o pozemních komunikacích, novela zákona o ochraně veřejného zdraví, novela zákona o přestupcích apod.)