Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Střešní konstrukce podle EPBD II. Navrhování a poznatky z užití ETICS

Střešní konstrukce podle EPBD II. Navrhování a poznatky z užití ETICS

Druh akce
Střešní konstrukce podle EPBD II. Navrhování a poznatky z užití ETICSPřednáška
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Členové ČKAIT, ČSSI, odborná veřejnost
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Milan Havlišta
Přednášející (pracoviště)
Ing. Zdeněk Kobza - Přednášející má dlouholeté zkušenosti z projektování, realizace těchto systémů, pracuje jako manažer technické podpory a je soudním znalcem v oboru pozemní stavby, kde se specializuje zejména na konstrukce ETICS
Hlavní odborné téma – program akce
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE A ETICS Z POHLEDU POŽADAVKŮ EPBD II A VADY A CHYBY V PROJEKTECH A REALIZACÍCH
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

První blok pojednává o vhodných typech konstrukcí pro realizaci šikmých střech, jejich tepelně technických parametrech. Zabývá se způsoby, jak lze těchto parametrů dosáhnout. Pojednává též o projekčních a realizačních chybách při návrhu a provádění těchto konstrukcí. Účastníci přednášky budou seznámeni s výsledky akustických měření střech s nadkrokevní izolací.
Na závěr tohoto bloku bude pojednáno o mechanických vlastnostech tepelně izolačních desek z kamenné vlny pro ploché střechy a bude pohovořeno
o chybách vyskytujících se při návrhu a realizaci plochých střech.
Ve druhé části přednášky bude pohovořeno o zásadách správného návrhu a provádění ETICS, bude pohovořeno o nejčastějších chybách při návrhu a realizaci ETICS s ohledem na životnost systému.
Na závěr bude pohovořeno o kotvení ETICS.