Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

TĚŽKÉ KOTVENÍ NA STAVBÁCH, MECHANICKÉ KOTVENÍ ETICS

TĚŽKÉ KOTVENÍ NA STAVBÁCH, MECHANICKÉ KOTVENÍ ETICS

Druh akce
Přednáška
Trvání
4

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Členové ČKAIT, ČSSI, veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Milan Havlišta - předseda
Přednášející (pracoviště)
Dipl. Ing. Pavel Řezáč, Filip Fránek, firma fischer international s.r.o.
Hlavní odborné téma – program akce
Cíl semináře
seznámit odbornou stavební veřejnost
• s principy návrhu a možnostmi úsporné optimalizace návrhu těžkého kotvení konstrukcí
• s novým softwarem pro návrh těžkého ale i běžného kotvení
• se specifickými vlastnostmi talířových hmoždinek Fischer pro ETICS
• s kalkulátorem pro určení počtu hmoždinek pro mechanické kotvení ETICS podle ČSN 73 2902, vyvinutým z iniciativy Cechu pro zateplování budov ČR
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

1. Těžká kotvení stavebních i jiných konstrukcí a způsob jejich navrhování - přednáší Dipl. Ing. Pavel Řezáč (30 let praxe v oboru);
2. Přehled a vlastnosti prvků k mechanickému kotvení ETICS ze sortimentu společnosti fischer international - přednáší Filip Fránek
3. Ukázka práce kalkulátoru pro návrh počtu hmoždinek podle ČSN 73 2902 - přednáší Filip Fránek
12:00 Ukončení diskuzí