Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Umisťování, povolování, užívání a odstraňování stavebních záměrů s vazbou na nový občanský zákoník

Umisťování, povolování, užívání a odstraňování stavebních záměrů s vazbou na nový občanský zákoník

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
materiály k semináři
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Marcela Pavlová, JUDr. Vladimíra Sedláčková
Přednášející (pracoviště)
Ing. Marcela Pavlová, JUDr. Vladimíra Sedláčková
Hlavní odborné téma – program akce
Odborný program semináře:

Aktuální informace o legislativních změnách v předpisech stavebního práva
Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu:
• druhy územních rozhodnutí
• stavební záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas
• územní řízení
• zjednodušené územní řízení
• společné územní a stavební řízení
• veřejnoprávní smlouva
• územní souhlas
• společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby
Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu:
• stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
• ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
• stavební řízení
• veřejnoprávní smlouva
• oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
• změna stavby před jejím dokončením
• užívání stavby
• nařízení odstranění stavby, dodatečné povolení, opakované stavební řízení
Dotazy
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Dne 1. ledna 2014 nabude účinnosti nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Tato nová úprava soukromého práva má dopad i na postupy stavebních úřadů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na úseku územního rozhodování a stavebního řádu.

Seminář je určen zejména pracovníkům stavebním úřadům, dotčeným orgánům, investorům, projektantům a inženýrským organizacím.