Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Umisťování, povolování, užívání a odstraňování stavebních záměrů v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon o posuzování vlivu na životní prostředí a stavební zákon

Umisťování, povolování, užívání a odstraňování stavebních záměrů v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon o posuzování vlivu na životní prostředí a stavební zákon

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Seminář je určen zejména pracovníkům stavebních úřadů, dotčeným orgánům, investorům, projektantům a inženýrským organizacím.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
materiály k semináři
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Marcela Pavlová, JUDr. Vladimíra Sedláčková
Přednášející (pracoviště)
Ing. Marcela Pavlová, JUDr. Vladimíra Sedláčková
Hlavní odborné téma – program akce
◾Aktuální informace o připravované novele stavebního zákona
◾Problematika části třetí stavebního zákona (územní rozhodování) ve vazbě na novelu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí
◾Problematika části čtvrté stavebního zákona (povolování, užívání a odstraňování staveb) ve vazbě na novelu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí
◾Dotazy
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář bude zaměřený zejména změny v povolovacích řízeních v souvislosti s přijetím zákona, který se mění zákon o posuzování vlivu na životní prostředí a další související zákony.