Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vady a poruchy staveb II. - technické řešení reklamací vad díla ve stavebnictví, reklamační řízení

Vady a poruchy staveb II. - technické řešení reklamací vad díla ve stavebnictví, reklamační řízení

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Seminář je určen pro pracovníky stavebních firem, stavební inženýry a techniky činné ve výstavbě, investory a správce nemovitostí, reklamační techniky, pracovníky investičních útvarů obcí a státních úřadů, pracovníky inženýrských a projektových kance
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník v el. podobě
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Sedlák, Ph.D., ředitel úseku zkušebnictví, znalectví a stavební expertízy QUALIFORM, a.s.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., Ing. František Popp, doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D.
Hlavní odborné téma – program akce
I. část:
• Důvěřuj, ale prověřuj! Platí to i ve stavebnictví?
Ing. Petr Sedlák, Ph.D. (znalec v oboru stavebnictví a ekonomika,
QUALIFORM, a.s.)

• Bydlení v tichu
Ing. Pavel Rubáš, Ph.D. (znalec – specializace akustika,
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.)

II. část:
• Opakující se vady ve vzduchotechnice a jejich příčiny
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. (znalec v oboru ekonomika a stavebnictví –
vzduchotechnika, FAST VUT Brno)

• Náležitosti smlouvy o dílo (předmět díla: stavba)
JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D. (advokátka, AK Řehulová)

III. část:
• Správný postup při uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla (stavby)
JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D. (advokátka, AK Řehulová)

• Výskyt radonu jako vada stavby
Ing. František Popp (znalec v oboru stavebnictví a inženýrská geologie)
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář je zaměřen na oblast řešení reklamací vad díla ve stavebnictví, odpovědnosti za vady díla, technické řešení a reklamační řízení, uplatnění náhrady škody a slevy z ceny díla.