Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vady a poruchy staveb III.

Vady a poruchy staveb III.

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Seminář je určen pro pracovníky stavebních firem, stavební inženýry a techniky činné ve výstavbě, investory a správce nemovitostí, reklamační techniky, pracovníky investičních útvarů obcí a státních úřadů, pracovníky inženýrských a projektových kance
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Petr Sedlák, Ph.D., JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., Ing. Martin Mohapl, Ph.D.
Hlavní odborné téma – program akce
I. část:
• Důvěřuj, ale prověřuj! Platí to i ve stavebnictví?
Ing. Petr Sedlák, Ph.D. (znalec v oboru stavebnictví a ekonomika,
QUALIFORM, a.s.)


Přestávka, káva

II. část:
• Náležitosti smlouvy o dílo (předmět díla: stavba)
JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D. (advokátka, AK Řehulová)

• Správný postup při uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla (stavby)
JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D. (advokátka, AK Řehulová)


Přestávka, oběd

III. část:
• Tepelná ochrana budovy v krátké teorii a praxi
Ing. Martin Mohapl, Ph.D. (FAST VUT Brno)

• Vady a poruchy v obálce budovy
Ing. Martin Mohapl, Ph.D. (FAST VUT Brno)

• Měřící technika pro odhalování vad v obálce budovy – praktická ukázka
Ing. Martin Mohapl, Ph.D. (FAST VUT Brno)
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář je zaměřen na oblast řešení reklamací vad díla ve stavebnictví, odpovědnosti za vady díla, technické řešení a reklamační řízení, uplatnění náhrady škody a slevy z ceny díla.