Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Velká novela stavebního zákona v praxi

Velká novela stavebního zákona v praxi

Pořadatel

Druh akce
on-line kurz
Trvání
cca 1 měsíc
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
všechny autorizované osoby, zástupci orgánů státní správy
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
ČKAIT OK Karlovy Vary
Přednášející (pracoviště)
Mgr. David Jedinák, Building & Law, spol. s r.o., Teplice
Hlavní odborné téma – program akce
1. Seznámení s aktuální právní úpravou a základní informace k velké novele stavebního zákona.
2. Základní "povolovací ustanovení" podle právní úpravy platné k 1.1.2013 - stručný přehled nejdůležitějších ustanovení.
3. Povolování umisťování, provádění a užívání staveb.
4. Ostraňování staveb.
5. Diskuze.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

"Velká novela" zákona č. 183/2006 Sb., účinná od 1.1.2013 - seznámení posluchačů s novou právní úpravou problematiky stavebního zákona v oblasti umisťování staveb, stavební řízení a povolování staveb na základě certifikátu autorizovaného inspektora, užívání a odstraňování staveb a řada dalších změn. Výklad bude zaměřen rovněž na příslušná "povolovací ustanovení" stavebního zákona.