Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Věstník z 10.7.2002

Věstník z 10.7.2002

PDF
Obrázek

Obsah:

PŘEHLED O POČTU AUTORIZOVANÝCH OSOB PODLE OBORŮ A OBLASTÍ

PRÁVO VE VÝSTAVBĚ

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH OSOB SEZNAM HOSTUJÍCÍCH ČLENŮ

RŮZNÉ

  • Pozastavená autorizace
  • Zrušená autorizace na vlastní žádost
  • Zánik autorizace v důsledku úmrtí
  • Obnovená autorizace
  • Změna jména (titulu)
  • Duplikát razítka

ZPRÁVY A INFORMACE ČKAIT (z obsahu č. 3/2002)