Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Věstníky do roku 2004

Toto je poslední číslo Věstníku ČKAIT. Seznamy AO budou nadále k dispozici na webových stránkách ČKAIT.
Obsah:

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH OSOB

RŮZNÉ

 • Pozastavená autorizace
 • Obnovená autorizace
 • Zrušená autorizace
 • Zánik autorizace v důsledku úmrtí
 • Duplikát razítka
 • Změna jména (titulu)

Obsah:

PRÁVO VE VÝSTAVBĚ

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH OSOB

RŮZNÉ

 • Pozastavená autorizace
 • Obnovená autorizace
 • Zrušená autorizace
 • Zánik autorizace v důsledku úmrtí
 • Duplikát razítka
 • Změna jména (titulu)
  • Z OBSAHU Z+I 5/2003

Obsah:

PŘEHLED O POČTU AUTORIZOVANÝCH OSOB PODLE OBORŮ A OBLASTÍ

PRÁVO VE VÝSTAVBĚ

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH OSOB

Z OBSAHU Z+I 4/2003

RŮZNÉ

 • Pozastavená autorizace
 • Obnovená autorizace
 • Zrušená autorizace
 • Zánik autorizace v důsledku úmrtí
 • Duplikát razítka
 • Změna jména (titulu)

Obsah:

Usnesení shromáždění delegátů ČKAIT

PRÁVO VE VÝSTAVBĚ

ZPRÁVY A INFORMACE ČKAIT (z obsahu č. 2/2003)

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH OSOB

SEZNAM HOSTUJÍCÍCH ČLENŮ

RŮZNÉ

 • Pozastavená autorizace
 • Obnovená autorizace
 • Zrušená autorizace
 • Zánik autorizace v důsledku úmrtí
 • Duplikát razítka
 • Změna jména (titulu)

Obsah:

PŘEHLED O POČTU AUTORIZOVANÝCH OSOB PODLE OBORŮ A OBLASTÍ

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ KOMORY INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

PRÁVO VE VÝSTAVBĚ

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH OSOB

SEZNAM HOSTUJÍCÍCH ČLENŮ

RŮZNÉ

 • Pozastavená autorizace
 • Obnovená autorizace
 • Zrušená autorizace na vlastní žádost
 • Zánik autorizace v důsledku úmrtí
 • Změna jména (titulu)
 • Duplikát razítka

ZPRÁVY A INFORMACE ČKAIT (z obsahu č. 1/2003)

Obsah:

PŘEHLED O POČTU AUTORIZOVANÝCH OSOB PODLE OBORŮ A OBLASTÍ

PRÁVO VE VÝSTAVBĚ

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH OSOB SEZNAM HOSTUJÍCÍCH ČLENŮ

RŮZNÉ

 • Pozastavená autorizace
 • Zrušená autorizace na vlastní žádost
 • Zánik autorizace v důsledku úmrtí
 • Obnovená autorizace
 • Změna jména (titulu)
 • Duplikát razítka

ZPRÁVY A INFORMACE ČKAIT (z obsahu č. 3/2002)

Obsah:

PŘEHLED O POČTU AUTORIZOVANÝCH OSOB PODLE OBORŮ A OBLASTÍ

DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

ZPRÁVY A INFORMACE ČKAIT (z obsahu č. 1/2002)

PRÁVO VE VÝSTAVBĚ

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH OSOB

SEZNAM HOSTUJÍCÍCH ČLENŮ

RŮZNÉ

 • Pozastavená autorizace
 • Zrušená autorizace na vlastní žádost
 • Zánik autorizace v důsledku úmrtí
 • Obnovená autorizace
 • Změna jména (titulu)
 • Duplikát razítka

Obsah:

ZMĚNA ADRESY KANCELÁŘE ČKAIT PRAHA K 1. 1. 2002

AUTORIZAČNÍ RADA JMENOVANÁ K 1. 11. 2001

PRÁVO VE VÝSTAVBĚ

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH OSOB

SEZNAM HOSTUJÍCÍCH ČLENŮ

RŮZNÉ

 • Pozastavená autorizace
 • Autorizace zrušena
 • Autorizace obnovena
 • Zánik autorizace v důsledku úmrtí
 • Duplikát razítka
 • Změna jména (titulu)

ZPRÁVY A INFORMACE ČKAIT (z obsahu č. 5/2001)

Obsah:

PRÁVO VE VÝSTAVBĚ

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH OSOB

RŮZNÉ

 • Pozastavená autorizace
 • Zrušená autorizace
 • Obnovená autorizace
 • Zánik autorizace v důsledku úmrtí
 • Změna jména (titulu)
 • Duplikát razítka

ZPRÁVY A INFORMACE ČKAIT (z obsahu č. 3/2001)

Obsah:

USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ ČKAIT 2001

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČKAIT

ZMĚNA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU ČKAIT

ZMĚNA PROFESNÍHO A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT

PRÁVO VE VÝSTAVBĚ

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH OSOB

RŮZNÉ

 • Pozastavená autorizace
 • Zrušená autorizace na vlastní žádost
 • Zánik autorizace v důsledku úmrtí
 • Obnovená autorizace
 • Změna jména (titulu)
 • Duplikát razítka

ZPRÁVY A INFORMACE ČKAIT (z obsahu č. 2/2001)