Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Věstník z 1.10.2001

Věstník z 1.10.2001

PDF
Obrázek

Obsah:

PRÁVO VE VÝSTAVBĚ

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH OSOB

RŮZNÉ

  • Pozastavená autorizace
  • Zrušená autorizace
  • Obnovená autorizace
  • Zánik autorizace v důsledku úmrtí
  • Změna jména (titulu)
  • Duplikát razítka

ZPRÁVY A INFORMACE ČKAIT (z obsahu č. 3/2001)