Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Věstník z 16.5.2001

Věstník z 16.5.2001

PDF
Obrázek

Obsah:

USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ ČKAIT 2001

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČKAIT

ZMĚNA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU ČKAIT

ZMĚNA PROFESNÍHO A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT

PRÁVO VE VÝSTAVBĚ

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH OSOB

RŮZNÉ

  • Pozastavená autorizace
  • Zrušená autorizace na vlastní žádost
  • Zánik autorizace v důsledku úmrtí
  • Obnovená autorizace
  • Změna jména (titulu)
  • Duplikát razítka

ZPRÁVY A INFORMACE ČKAIT (z obsahu č. 2/2001)