Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Věstník z 17.3.2003

Věstník z 17.3.2003

PDF
Obrázek

Obsah:

PŘEHLED O POČTU AUTORIZOVANÝCH OSOB PODLE OBORŮ A OBLASTÍ

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ KOMORY INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

PRÁVO VE VÝSTAVBĚ

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH OSOB

SEZNAM HOSTUJÍCÍCH ČLENŮ

RŮZNÉ

  • Pozastavená autorizace
  • Obnovená autorizace
  • Zrušená autorizace na vlastní žádost
  • Zánik autorizace v důsledku úmrtí
  • Změna jména (titulu)
  • Duplikát razítka

ZPRÁVY A INFORMACE ČKAIT (z obsahu č. 1/2003)