Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Věstník z 13.12.2001

Věstník z 13.12.2001

PDF
Obrázek

Obsah:

ZMĚNA ADRESY KANCELÁŘE ČKAIT PRAHA K 1. 1. 2002

AUTORIZAČNÍ RADA JMENOVANÁ K 1. 11. 2001

PRÁVO VE VÝSTAVBĚ

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH OSOB

SEZNAM HOSTUJÍCÍCH ČLENŮ

RŮZNÉ

  • Pozastavená autorizace
  • Autorizace zrušena
  • Autorizace obnovena
  • Zánik autorizace v důsledku úmrtí
  • Duplikát razítka
  • Změna jména (titulu)

ZPRÁVY A INFORMACE ČKAIT (z obsahu č. 5/2001)