Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Věstník z 1.4.2004

Věstník z 1.4.2004

PDF
Obrázek

Toto je poslední číslo Věstníku ČKAIT. Seznamy AO budou nadále k dispozici na webových stránkách ČKAIT.
Obsah:

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH OSOB

RŮZNÉ

  • Pozastavená autorizace
  • Obnovená autorizace
  • Zrušená autorizace
  • Zánik autorizace v důsledku úmrtí
  • Duplikát razítka
  • Změna jména (titulu)