Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY (ETICS)

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY (ETICS)

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
písemný materiál
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M.
Přednášející (pracoviště)
Ing. David Dengler, lektor, projektant, odborný technický dozor
Hlavní odborné téma – program akce
Úvod
1. Možnosti zateplení stavebních objektů
2. Druhy vhodných tepelně izolačních materiálů
3. Vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS)
Závěr
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář je určen především zaměstnancům stavebních firem, členům bytových družstev a společenství vlastníků jednotek a svépomocným stavebníkům z řad laické veřejnosti.
Cílem kurzu je seznámení účastníků se základními požadavky na energetickou náročnost budov dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb.
V rámci semináře jsou představeny možnosti zateplení stavebních objektů a s nimi související druhy vhodných tepelně izolačních materiálů. Hlavní pozornost je věnována vnějšímu kontaktnímu zateplovacímu systému (ETICS), který tvoří drtivou většinu všech prováděných energeticky úsporných opatření na stávajících i nových budovách. Teoretické informace jsou doplněny praktickými ukázkami nejčastěji se vyskytujících vad a poruch ETICS. Diskuse, dotazy.