Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím

Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím

Pořadatel

Druh akce
Seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti elektro, elektroinženýři, pracovníci elektromontážních firem
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
katalogy, příručka pro projektování a montáž, CD, projektor
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Jaroslav Žáček, doc. Ing. CSc. (ČVUT FEL)
Přednášející (pracoviště)
Ing. Vlastimil Tichý (SALTEK s.r.o.), Ing. Petr Zůna (SALTEK s.r.o.), Ing. David Komrska (SALTEK s.r.o.)
Hlavní odborné téma – program akce
1. Úvod
Problematika přepětí a EMC, legislativa, technické normy, princip ochrany před bleskem a přepětím, zóny ochrany před bleskem (LPZ)
2. Rozvody nízkého napětí
Dimenzování SPD (svodičů), způsoby připojování v systémech TN, IT, TT, koordinace SPD, sortiment SPD pro nn, zásady správné instalace
3. Signálové a telekomunikační linky
Zásady projektování, vazby nn - slaboproud, sortiment ochran
4. Svodiče pro fotovoltaiku a jejich návrh a instalace
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Problematika přepětí a EMC s ohledem na soubory norem ČSN EN 62305 a ČSN 33 2000, princip ochrany proti přepětí, dimenzování přepěťových ochran (SPD), zásady projektování a správné instalace přepěťových ochran v silnoproudých a slaboproudých rozvodech