Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vnitřní prostředí památkově chráněných budov a možnosti snižování jejich energetické náročnosti

Vnitřní prostředí památkově chráněných budov a možnosti snižování jejich energetické náročnosti

Druh akce
seminář
Trvání
4 hod.
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
pro projektanty vzduchotechniky, investory, stavaře a další zájemce z blízkých oborů.
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Šárka Janoušková
Přednášející (pracoviště)
Prof.Ing. Kabele, L.Platil, Ing. Solař, Doc.Ing.Papež, Ing. Chlum, MUDr. Holcátová
Hlavní odborné téma – program akce
Vnitřní prostředí v památkově chráněných budovách

Termín: 21.10. 2014, 9 – 13 hod., ČKAIT Praha

Garant: Prof. Ing. Karel Kabele, CSc

8:30 hod. Prezence

Přednášející:

Prof. Ing. Karel Kabele,CSc: Historické a památkové budovy a jejich
energetická náročnost
9:00 – 9:30 hod.

Ladislav Platil: Otvorové výplně ve starších budovách, požadavky. Možnosti při
rekonstrukcích, návaznost na energetickou sanaci

9:30 – 10:00 hod.

Ing. arch. Miloš Solař: Výplně otvorů v památkově chráněných objektech.
Vliv na vnitřní prostředí v památkově chráněných
budovách dopad stavebních a dispozičních úprav.
10:00 – 10:45 hod.

Přestávka, občerstvení 15 min.
10:45 – 11:00 hod.

Doc. Ing. Karel Papež, CSc: Větrání historických budov

11:00 – 11:30 hod.

Ing. Miloslav Chlum: Systémy a technická řešení větracích systémů ve starších
objektech
11:30 – 12:00 hod.

MUDr. Ivana Holcátová: Vliv stavebních dispozičních úprava na vnitřní
prostředí z pohledu hygienika
12:00 – 12:30 hod.


Dotazy, diskuze.
12:30 – 13:00 hod.

Závěr semináře.

13:00 hod.


Anotace:
Cílem semináře je seznámit účastníky s novými metodami a standardy větrání při rekonstrukcích starších budov, historických staveb a památkových objektů i s možností optimalizace jejich energetické náročnosti.
Seminář je určen pro projektanty vzduchotechniky, investory, stavaře a další zájemce z blízkých oborů.

Vnitřní prostředí v památkově chráněných budovách

Termín: 21.10. 2014, 9 – 13 hod., ČKAIT Praha

Garant: Prof. Ing. Karel Kabele, CSc

8:30 hod. Prezence

Přednášející:

Prof. Ing. Karel Kabele,CSc: Historické a památkové budovy a jejich
energetická náročnost
9:00 – 9:30 hod.

Ladislav Platil: Otvorové výplně ve starších budovách, požadavky. Možnosti při
rekonstrukcích, návaznost na energetickou sanaci

9:30 – 10:00 hod.

Ing. arch. Miloš Solař: Výplně otvorů v památkově chráněných objektech.
Vliv na vnitřní prostředí v památkově chráněných
budovách dopad stavebních a dispozičních úprav.
10:00 – 10:45 hod.

Přestávka, občerstvení 15 min.
10:45 – 11:00 hod.

Doc. Ing. Karel Papež, CSc: Větrání historických budov

11:00 – 11:30 hod.

Ing. Miloslav Chlum: Systémy a technická řešení větracích systémů ve starších
objektech
11:30 – 12:00 hod.

MUDr. Ivana Holcátová: Vliv stavebních dispozičních úprava na vnitřní
prostředí z pohledu hygienika
12:00 – 12:30 hod.


Dotazy, diskuze.
12:30 – 13:00 hod.

Závěr semináře.

13:00 hod.


Anotace:
Cílem semináře je seznámit účastníky s novými metodami a standardy větrání při rekonstrukcích starších budov, historických staveb a památkových objektů i s možností optimalizace jejich energetické náročnosti.
Seminář je určen pro projektanty vzduchotechniky, investory, stavaře a další zájemce z blízkých oborů.

Typ
B
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky ne
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je seznámit účastníky s novými metodami a standardy větrání při rekonstrukcích starších budov, historických staveb a památkových objektů i s možností optimalizace jejich energetické náročnosti.
Seminář je určen pro projektanty vzduchotechniky, investory, stavaře a další zájemce z blízkých oborů.

Vnitřní prostředí v památkově chráněných budovách

Garant: Prof. Ing. Karel Kabele, CSc

8:30 hod. Prezence

Přednášející:

Prof. Ing. Karel Kabele,CSc: Historické a památkové budovy a jejich
energetická náročnost
9:00 – 9:30 hod.

Ladislav Platil: Otvorové výplně ve starších budovách, požadavky. Možnosti při
rekonstrukcích, návaznost na energetickou sanaci

9:30 – 10:00 hod.

Ing. arch. Miloš Solař: Výplně otvorů v památkově chráněných objektech.
Vliv na vnitřní prostředí v památkově chráněných
budovách dopad stavebních a dispozičních úprav.
10:00 – 10:45 hod.

Přestávka, občerstvení 15 min.
10:45 – 11:00 hod.

Doc. Ing. Karel Papež, CSc: Větrání historických budov

11:00 – 11:30 hod.

Ing. Miloslav Chlum: Systémy a technická řešení větracích systémů ve starších
objektech
11:30 – 12:00 hod.

MUDr. Ivana Holcátová: Vliv stavebních dispozičních úprava na vnitřní
prostředí z pohledu hygienika
12:00 – 12:30 hod.

Dotazy, diskuze.
12:30 – 13:00 hod.

Závěr semináře.

13:00 hod.

Anotace:
Cílem semináře je seznámit účastníky s novými metodami a standardy větrání při rekonstrukcích starších budov, historických staveb a památkových objektů i s možností optimalizace jejich energetické náročnosti.
Seminář je určen pro projektanty vzduchotechniky, investory, stavaře a další zájemce z blízkých oborů.

Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 - Program EFEKT