Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

VOZOVKY NÍZKOKAPACITNÍCH KOMUNIKACÍ - NOVÉ PŘÍSTUPY PRO PRAXI

VOZOVKY NÍZKOKAPACITNÍCH KOMUNIKACÍ - NOVÉ PŘÍSTUPY PRO PRAXI

Druh akce
Školení
Trvání
6
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Metodika NK
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
doc. Ing. Aleš Florian, CSc.,Ing. Lenka Ševelová, Ph.D,, Ing. Jaroslav Hauser, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Lenka Ševelová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Ing. Jaroslav Hauser, CSc. GEOSTAR, spol. s. r. o.
Hlavní odborné téma – program akce
09:00 – 09:15 Zahájení a seznámení s problematikou NK
09:15 – 09:45 Schéma návrhu vozovky dle Metodiky NK
10:00 – 10:20 Nová klasifikace zemin dle Metodiky NK
10:20 – 11:00 Geotechnický průzkum a zkoušení zemin pro návrh vozovky NK
13:00 – 13:50 Seznámení se software pro dimenzování vozovek NK
14:00 – 14:50 Praktické zaškolení do software NK
14:50 – 15:15 Diskuse a závěr
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Náplní a cílem je zaškolení do nové návrhové Metodiky pro dimenzování a realizaci vozovek nízkokapacitních komunikací (NK) a dále zaškolení do nového dimenzačního software pro návrh vozovky dle uvedené Metodiky NK.