Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zakládání staveb

Zakládání staveb

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO, investory, projektanty, stavební dozory, TDS, obecné stavební úřady, stavebí firmy atd.
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Vlastimil Moucha
Přednášející (pracoviště)
Ing. Aleš Šmejda, Ph.D. - Univerzita Pardubice, Dopravní fakukulta Jana Pernera
Hlavní odborné téma – program akce
Cílem semináře je navrhnout optimální postup při přípravě zakládání pozemních staveb – provedení geotechnického průzkumu, vyhodnocení základových poměrů včetně hornin a zemin v podzákladí, optimální návrh založení (plošné, hlubinné), výpočet a posouzení navržené základové konstrukce dle Eurokódu 7.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Ve stavební praxi dochází často k situaci, kdy při přípravě a realizaci pozemních staveb (zejména bytových, méně občanských) není proveden vůbec žádný nebo nedostatečný geotechnický průzkum. Investor se snaží uspořit na nákladech za jeho provedení a odpovědnost za to přenáší na projektanta s tím, ať si sežene nějaké podklady například z již provedených průzkumů v okolí. Důsledkem toho je návrh základových konstrukcí projektantem konstruktivní a intuitivní, tudíž nehospodárný. Úspora za neprovedení geotechnického průzkumu je tak promarněna zvýšenými náklady za nehospodárné založení stavby. Seminář je určen pro všechny subjekty působící ve stavebnictví při přípravě a realizaci pozemních staveb – investory (zejména veřejné zadavatele), projektanty, stavební dozory, TDS, obecné stavební úřady, stavební firmy atd.