Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Ladislav Bukovský
Přednášející (pracoviště)
Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.,odborný poradce ČKAIT pro VZ
Hlavní odborné téma – program akce
1. Koncepce zákona, struktura, hlavní novinky
2. Základní pojmy a definice (VZ na služby a stavební práce, dodavatel – účastník apod.)
3. Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, zadávací dokumentace VZ na stavební práce, BIM)
4. Kvalifikace
5. Postup výběru nejvhodnější nabídky
6. Vybrané druhy zadávacích řízení (zjednodušené podlimitní řízení, jednací řízení s uveřejněním)
7. Změny uzavřených smluv
8. Námitky a přezkum Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Dne 1. října 2016 nabude účinnosti nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Cílem semináře je seznámit posluchače se zásadními změnami se zaměřením na veřejné zakázky na projektovou činnost, přípravu zadávací dokumentace stavebních zakázek a samotné stavební zakázky.