Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zákon o zadávání veřejných zakázek 2016

Zákon o zadávání veřejných zakázek 2016

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
8
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
zadavatele veřejných zakázek, dodavatele účastnících se zadávacích řízení,
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Úplné znění zákona
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
MT Legal
Přednášející (pracoviště)
Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. - partner advokátní kanceláře MT Legal s.r.o., Mgr. Pavel Herman - Ministerstvo pro místní rozvoj
Hlavní odborné téma – program akce
Nové pojetí zadávání veřejných zakázek, systematika, základní pojmosloví
Předběžné tržní konzultace, podlimitní a nadlimitní režim.
Druhy zadávacích řízení a podmínky použití
Podmínky účasti, kvalifikace (požadavky, doklady, limitace)
Možnosti hodnocení nabídek
Zvláštní postupy podle zákona (rámcové dohody) a zvláštní instituty
Povinnosti zadavatele po uzavření smlouvy
Změny závazku
Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář zadávání veřejných zakázek dle nové právní úpravy v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek představuje nejen staronové instituty veřejného zadávání, které jsou částečně modifikovány (způsob stanovení předpokládané hodnoty, výjimky z režimu zadávání, požadavky na kvalifikaci apod.), tak i instituty zcela nové (smíšená zakázka, nové pojetí změn smluv, self-cleaning, objasňování a možné opravy položkového rozpočtu, apod.).