Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zákon o zadávání veřejných zakázek 2016

Zákon o zadávání veřejných zakázek 2016

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
8
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
zadavatele veřejných zakázek, dodavatele účastnících se zadávacích řízení,
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Úplné znění zákona
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
MT Legal
Přednášející (pracoviště)
Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. - partner advokátní kanceláře MT Legal s.r.o., Mgr. Pavel Herman - Ministerstvo pro místní rozvoj
Hlavní odborné téma – program akce
Nové pojetí zadávání veřejných zakázek, systematika, základní pojmosloví
Předběžné tržní konzultace, podlimitní a nadlimitní režim.
Druhy zadávacích řízení a podmínky použití
Podmínky účasti, kvalifikace (požadavky, doklady, limitace)
Možnosti hodnocení nabídek
Zvláštní postupy podle zákona (rámcové dohody) a zvláštní instituty
Povinnosti zadavatele po uzavření smlouvy
Změny závazku
Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář zadávání veřejných zakázek dle nové právní úpravy v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek představuje nejen staronové instituty veřejného zadávání, které jsou částečně modifikovány (způsob stanovení předpokládané hodnoty, výjimky z režimu zadávání, požadavky na kvalifikaci apod.), tak i instituty zcela nové (smíšená zakázka, nové pojetí změn smluv, self-cleaning, objasňování a možné opravy položkového rozpočtu, apod.).