Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 1/2019

Zápis č. 1/2019

č. 1/2019
ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 3. 1. 2019

Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Ladislav Čech, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura,
Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Dr. Ing. Tomáš Novotný,Ing. Jaroslav Gilar,
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. Vít Hudeček,Ing. Vlastimil Šmiřák

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Zápis ze schůze výboru konané dne 6. 12. 2018 byl schválen bez připomínek

2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob
 Připravované akce
První seminář v roce 2019 se uskuteční dne 11. 2. 2019 na téma „ Rekonstrukce šikmých střech“ ve školící místnosti Ostravia, a. s., odborný garant: Ateliér DEK Opava
Ostatní viz: http://www.ckait.cz/terminova-listina/ostrava

4. Příprava VH OK
Termín konání: 21. 1. 2019 ( pondělí )
Místo konání: Dům kultury města Otrava, společenský sál
Program jednání: dle pozvánky ( odsouhlasená pozvánka ) byla rozeslána mailem
18. 12. 2018, poštou také 18. 12. těm, kteří mail nemají l
Návrh na pracovní předsednictvo: Ing. Pavel Křeček, prof. Ing. Alois Materna, CSc.,
MBA, Ing. František Mráz, Ing. Jindřich Pater, Ing. Radek Hnízdil,
Ph.D., Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Ing. Renata
Zdařilová, Ph.D.
Řízení VH: Ing. Petr Dospiva, Ph.D.
Referát o činnosti: Ing. Svatopluk Bijok
Návrh na členy mandátové komise: Ing. Ladislav Čech, Ing. Jana Procházková,
Ing. Marta Bílková
Návrh na členy volební komise: Ing. Martin Vilč, Ing. Jaroslav Habrnal,
Ing. Kamil Škrobánek
Návrh na členy návrhové komise: Ing. Vít Hudeček, Dr. Ing. Tomáš Novotný,
Ing. Kamil Šamárek
Návrh delegátů na Shromáždění delegátů: dle kandidátky z roku 2018 + 5 náhradníků
Prezenci účastníků: Ing. Ladislav Čech, Ing. Marta Bilková od 13.15 hod., presenční listiny připraví OK
Občerstvení pro 220 osob objednáno v restauraci DKMO v rozsahu VH 2018, večeře pro pozvané hosty, členy výboru, DK, DR objednána v hotelu Harmony Club
Seznam pozvaných hostů dle roku 2018 vč. Krakova, Katovic a zástupců kraje
Příprava zprávy pro DR + DK Brno a provedení kontroly hospodaření OK – předseda výboru, pracovnice OK + pověření zástupci DR a DK ( Ing. Šmiřák, Ing. Sedláček )
Termín kontroly 17. 1. 2019 od 9.00 hod.
Ubytování hostů v hotelu Harmony Club
Vystoupení hostů bude limitováno na max. 5 minut
V průběhu VH bude promítání České a slovenské stavby století v sále – dataprojektor a plátno objedná OK v DKMO, PC z oblasti, prezentaci zajistí – Ing. Petr Bura

5. Nové žádosti
Na zkušební místo do Brna byly zaslány nové žádosti č. 1104166 – 1104177 +
1 obnovená žádost

6. Různé
 Výsledky hospodaření za leden – listopad – čerpáno bylo celkem 94 % z toho režijní náklady 93 %, odborná činnost 95 %
 Rozpočet na rok 2019 činí 2 149 000,- Kč
 Zahraniční exkurze Rumunsko, Izrael
 Ing. Zdařilová, Ph.D. prověří možnost zapůjčení výstavy na VH
„ České s Slovenské stavby století 1918-2018 z VŠB TU Ostrava

Příští schůze výboru se uskuteční 28. 2. 2019 ( čtvrtek ) v 15.00
v zasedací místnosti OK ČKAIT Ostrava, ul. 28. října 150

Zapsala:
Jarcovjáková