Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Změny požadavků na požární bezpečnost ETICS a kotvení ETICS.

Změny požadavků na požární bezpečnost ETICS a kotvení ETICS.

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO oboru pozemní stavby, požární bezpečnost staveb, statika a dynamika staveb
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Zdeněk Kobza
Přednášející (pracoviště)
Ing.arch. M. Kubů, výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace, Ing. J.Dvořák Cech pro zateplování budov
Hlavní odborné téma – program akce
Změny požadavků na požární bezpečnost ETICS a kotvení ETICS.
Chyby při projektování a realizaci kotvení.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Plánovaná revize normy ČSN 73 0810 přinese zjednodušení v oblasti projektování ETICS z hlediska jejich požární bezpečnosti. Současné požadavky jsou rozdílné pro zateplení novostaveb (budov kolaudovaných po roce 2000) a pro tzv. dodatečné zateplení stávajících objektů realizovaných před rokem 2000. Požadavky se dále dělí podle požární výšky budovy. Novostavby i stávající budovy budou nově zateplovány z hlediska požární bezpečnosti stejně, princip rozdělení podle požární výšky bude zachován.
ETICS jako nejrozšířenější technologie zateplování obvodových stěn využívá stále větších tlouštěk izolací. Je proto nutné tyto desky kvalitně kotvit a používat zejména mechanické kotvy s minimálními bodovými činiteli prostupu tepla. Stále není kvalitně zpracovávána projektová dokumentace zateplení. Mnohé projekty vykazují chyby v oblasti statického posouzení mechanického kotvení ETICS, případně ho vůbec neobsahují. Pro projektanty bude k dispozici nový výpočtový program kotvení ETICS dle ČSN 73 2902.