Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb

Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
materiály k semináři
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Marcela Pavlová
Přednášející (pracoviště)
Ing. Marcela Pavlová
Hlavní odborné téma – program akce
Odborný program semináře:
◾Aktuální informace o projednávané významné novele stavebního zákona
◾Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu:
– kontrolní prohlídky
– neodkladné odstranění stavby
– nutné zabezpečovací práce
– nezbytné úpravy, stavební příspěvek
– údržba stavby
– vyklizení stavby
– výkony rozhodnutí
– povinnost a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb
◾Obecné požadavky na výstavbu, povolování výjimek
◾Vybrané činnosti ve výstavbě
◾Dokumentace staveb podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
◾Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář je určen zejména pracovníkům stavebním úřadům, dotčeným orgánům, investorům, projektantům a inženýrským organizacím.

Seminář bude zaměřen na rozhodovací praxi stavebních úřadů v souvislosti s jejich zvláštními pravomocemi, dále na vybrané činnosti ve výstavbě a náležitosti dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Účastníci budou rovněž informováni o projednávané významné novele stavebního zákona.