Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce je akreditovaná. Počet bodů: 1
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
ČKAIT Středisko vzdělávání a informací (2080288)
Sokolská 15
Praha 2
12000
Praha
45770743
227090212
Jitka Ryantová
B. Údaje o vzdělávacím programu
Fórum 2022 – Modrozelená infrastruktura – 7. ročník
seminář
Ing. Dominika Mandíková
Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.
Voda je nenahraditelnou součástí našeho života, avšak její zásoby se stále zmenšují. Dostupnost surové vody je stále složitější, takže se z vody stává jedna z nejdiskutovanějších komodit. Její zdroje, zásoby, možnosti jejího zachycení v místě spadu a následná akumulace se tak stávají velmi aktuálním problémem, který je nutný řešit nejen v rámci budovy a přilehlého pozemku, ale i v rozsahu urbanizovaného území a krajiny. Nadměrné využívání vody, fyzické změny zdrojů vody, změna klimatu a znečištění jsou faktory, které se podepisují jak na velkém přírodním koloběhu vody, tak především, a to zásadním způsobem, na malém vodním cyklu. Urbanizovaná území se stávají tepelnými ostrovy, které zásadně tento přírodní vodní rytmus mění. Vzhledem k tomu, že tyto tendence jsou dlouhodobě neudržitelné, hledají se možnosti zlepšení současného stavu. Navrhovaná řešení zahrnuje koncepce napodobení přirozeného vodního cyklu pomocí přírodních prvků, které umožňují vodu vsakovat, čistit, odpařovat nebo zdržet co nejblíže jejímu zdroji – tzv. Modrozelená infrastruktura.
Voda je nenahraditelnou součástí našeho života, avšak její zásoby se stále zmenšují. Dostupnost surové vody je stále složitější, takže se z vody stává jedna z nejdiskutovanějších komodit. Její zdroje, zásoby, možnosti jejího zachycení v místě spadu a následná akumulace se tak stávají velmi aktuálním problémem, který je nutný řešit nejen v rámci budovy a přilehlého pozemku, ale i v rozsahu urbanizovaného území a krajiny. Nadměrné využívání vody, fyzické změny zdrojů vody, změna klimatu a znečištění jsou faktory, které se podepisují jak na velkém přírodním koloběhu vody, tak především, a to zásadním způsobem, na malém vodním cyklu. Urbanizovaná území se stávají tepelnými ostrovy, které zásadně tento přírodní vodní rytmus mění. Vzhledem k tomu, že tyto tendence jsou dlouhodobě neudržitelné, hledají se možnosti zlepšení současného stavu. Navrhovaná řešení zahrnuje koncepce napodobení přirozeného vodního cyklu pomocí přírodních prvků, které umožňují vodu vsakovat, čistit, odpařovat nebo zdržet co nejblíže jejímu zdroji – tzv. Modrozelená infrastruktura.
4 hod.
odborná veřejnost
C. Termíny akce
1. Termín
04.03.2022
04.03.2022
10:00
PVA Expo Praha, vstupní hala I, Konferenční sál 1
Beranových 667
Praha 9 Letňany
Praha
0
0