Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dotazník k možnosti skupinového připojištění autorizovaných osob v ČKAIT

Dotazník k možnosti skupinového připojištění autorizovaných osob v ČKAIT

Na Shromáždění delegátů ČKAIT dne 19. 3. 2016 jsme informovali o možném skupinovém připojištění autorizovaných osob za podmínky, že se nám podaří získat nejméně 2 tisíce zájemců. Prostřednictvím e-mailu a také časopisu Z + I byla zveřejněna nabídka s možnostmi připojištění se žádostí o odpověďi členů, máme zájem i o negativní odpovědi.

Na základě požadavku některých členů ČKAIT provádíme průzkum zájmu o skupinové připojištění našich členů, které by zajistila ČKAIT u ČSOB Pojišťovny, a.s. na vyšší limit pojistného plnění (2 až 5 mil. Kč). Možnost sjednání níže uvedených podmínek je možné jen při počtu min. 2 tisíc pojištěných osob. Obracíme se proto na všechny členy ČKAIT, aby nám prostřednictvím tohoto dotazníku odpověděli na následující otázky.

Upozornění: Retroaktivitu členům ČKAIT, kteří jsou nyní připojištěni na vyšší limit u jiné pojišťovny, poskytne ČSOB Pojišťovna, a.s. formou bezplatného bonusu. Do tohoto skupinového připojištění lze zahrnout všechny autorizované osoby bez rozlišení obratu a právnické osoby do obratu 2 mil. Kč za předpokladu, že majitelem je člen ČKAIT. Nové skupinové připojištění by mohlo být ČKAIT uzavřeno od 1. 1. 2017 a bylo by platné v územním rozsahu EU.

ČKAIT tuto anketu průzkumu zahájí 15. 4. 2016 a ukončí 15. 6. 2016.

Podrobnější údaje a dotazy může sdělit zástupkyně pojišťovacího makléře firmy GrECo, JLT, Ing. Petra Bartoníčková (mobil: 728130266) nebo předseda pojišťovací komise ČKAIT Ing. Pavel Pejchal, CSc. (mobil: 777570614).

Ing. František Mráz, místopředseda ČKAIT.

Dotazník je na adrese https://www.survio.com/survey/d/H7A3X3W2M9I7O5N9C

15. 04. 2016