Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0008500
Žulkevič
Michal
Ing.
02. 01. 1975
TP00; IP00
Adresa kontaktní
Příčná 240
Mladá Boleslav - Čejetice
29301
725842393
zulkevic@centrum.cz
Adresa pracoviště
Ing. Michal Žulkevič
Příčná 240
Mladá Boleslav - Čejetice
29301
725842393
zulkevic@centrum.cz
66996732
Stavbyvedoucí; Technický dozor
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
inženýrská a poradenská činnost ve stavebnictví, technický dozor stavebníka (investora), stavbyvedoucí, zastupování investora, výkaz výměr stavby, rozpočet stavby, výběr dodavatelské firmy.