Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Hala roku Akademik 2020

Hala roku Akademik 2020

ČKAIT udělila záštitu a finanční podporu studentské soutěži Hala roku Akademik 2020. Soutěž je určena studentům oborových vysokých škol v bakalářském a magisterském studiu a probíhá pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Máci, CSc.

Odborným garantem soutěže je Katedra konstrukcí pozemních staveb. Soutěž se koná ve čtvrtek 23. dubna 2020 v atriu FSv. Více o soutěži na http://halarokuakademik.fsv.cvut.cz/

27. 02. 2020