Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Historie a budoucnost dřevěných mostů-EXKURZE

Historie a budoucnost dřevěných mostů-EXKURZE

Pořadatel: IC ČKAIT+ OK Praha ČKAIT

Přednášející: Ing. Mgr. Daniel Cvejn, Ing. Michal Drahorád Ph.D., doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Petr Horáček; doc. Dr. Ing. Michal Lesňák, Ing. Karel Mikeš, Ph.D.

Anotace: Exkurze mapuje historické a moderní trendy využití dřeva v mostním stavitelství. Aktuální politika EU i dalších světových velmocí směřuje k udržitelnému hospodářství a minimalizaci uhlíkových technologií. Tento trend se nevyhne ani stavebnictví. Jednou z cest je využití konstrukcí na bázi dřeva. Součástí exkurze je i přednáškový blok špičkových odborníků napříč obory i univerzitami.

 

Program:

10:00 Komentovaná zatěžovací zkouška mostu Bohunice (okres Prachatice), součásti zatěžovací zkoušky bude představen systém Smart Timber Bridge a pokročilé metody v diagnostice (fotogrammetrie).

11:00 Zahájení přednášek

  • Dřevo jako obnovitelný materiál pro budoucnost stavebnictví – prof. Dr. Ing. Petr Horáček – Mendelova univerzita v Brně
  • Dřevěné mosty z pohledu architektury – VŠB-TUO
  • Dřevo-beton spřažené konstrukce – Ing. Karel Mikeš, Ph.D., FS ČVUT
  • Předpínací lana a defektoskopie – doc. Dr. Ing. Michal Lesňák, VŠB-TUO
  • Přímo-pojížděné vozovky – Ing. Michal Drahorád Ph.D., FS ČVUT
  • Dřevo z pohledu moderní chemie – Ing. Mgr. Daniel Cvejn, VŠB-TUO, ČZU

13:00 odjezd na řetězový empírový most Stádlec

14:00 komentovaná prohlídka mostu Stádlec – důvody rekonstrukce, nové technologie, životnost – doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.

15:00 ukončení exkurze

 

Doprava:

hromadná bus odjezd 7.30 hod., hl. nádraží, Praha 1

Předpokládaný návrat zpět: 17 hod.

Místo konání: Bohunice (okres Prachatice), Stádlec

Datum konání 23.11.2021

Čas konání: 10:00-15:00h

Organizační garant: Ing. Šárka Janoušková, ředitelka IC ČKAIT, s. r. o.

Kontaktní osoba,přihlášení: Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

 

Termín