Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o dni otevřených dveří

Informace o dni otevřených dveří

V loňském roce se uskutečnil 1.ročník "Dne stavitelství a architektury" - den otevřených dveří na školách, stavbách a projektových kancelářích.

Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za aktivní přístup při zviditelnění oboru stavebnictví. Mnoho z Vás informovalo své žáky, studenty i jejich rodiče a některé stavebně zaměřené školy otevřely dveře novým uchazečům.

V letošním roce "Dny stavitelství a architektury" pokračují. Budeme rádi, když se opět do této akce zapojíte a budete informovat své žáky i jejich rodiče, že den otevřených dveří se bude konat
v sobotu 18.října 2008.


Seznam otevřených škol, projektových kanceláří a staveb bude uveřejněn na webových stránkách Komory www.ckait.cz, Svazu podnikatelů ve stavebnictví www.sps.cz či na www.dsa-info.cz.

Na webových stránkách budou ke stažení letáky k propagaci této akce.


S pozdravem Ing. Pavel Křeček
prezident SIA ČR - Rada výstavby
předseda ČKAIT

29. 05. 2008