Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 11.1.2016

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 11.1.2016

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary

  1. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2015
   + informace výboru OK
   • Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
    Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
    za období 1. 1. 2015. - 30. 11. 2015

    Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:

    • režie celkem 796 920,00 Kč = 89 %
    • odborná činnost celkem 400 149,00 Kč = 84,4 %

    celkem režie + odb. činnost 2015 1 197 070,00 Kč = 87 % (limit 91,6 %)
    celkem plán roku 2015 = 1 370 000,00 Kč

  2. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 23. listopadu
   24. listopadu, Praha ČKAIT
   Pracovní porada předsedů Oblastí OK ČKAIT. Ing. Zídek omluven z důvodu nemoci.
   26. listopadu – Praha
   Sjezd ČSSI – zasedačka ČKAIT. Ing. Zídek omluven z důvodu nemoci.
   26. listopadu – Praha FA ČVUT
   Plenární zasedání ICOMOS. Ing. Zídek omluven z důvodu nemoci.
   1. prosince, Karlovy Vary Krajská knihovna
   Seminář CŽV- Stavební zákon – Umisťování a povolování staveb po novele stavebního zákona a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
   přednášející: JUDr. Vladimír Sedláčková, Ministerstvo pro místní rozvoj.
   Přítomno celkem 58členů ČKAIT
   4. prosince, Klášter Teplá.
   Adventní setkání v Teplé
   pořádá OK ČKAIT a OP ČSSI Karlovy Vary ve spolupráci s OK ČKAIT v Plzni a Ústí nad Labem a OP ČSSI v Ústí nad Labem)
   na programu je vystoupení Smyčcového kvarteta PiKap Quartet + prohlídka zrekonstruovaných částí Kláštera v Teplé.
   Přítomno bylo 135 účastníků.
   11. ledna, Karlovy Vary
   Jednání výboru OK ČKAIT KV
  1. Nové úkoly (úkoly Ing. Zídek)
   14. ledna, Praha
   Řádné zasedání RR Stavebnictví
   19. ledna, Karlovy Vary, Krajská knihovna
   Seminář CŽV - Bílá vana – utěsnění spár, dotěsnění a sanace trhlin
   přednášející: Ing. Matúš Hejtmánek, Ing. Jitka Tietjen, SCHOMBURG
   20. ledna, Karlovy Vary, zasedací místnosti budovy ARCH 93, Majakovského 29, KV.
   Přednáška Ing. Michaela Balíka, CSc. na téma: Sanace částí gotických hradů Vyšehrad, Velhartice a Švihov.
   25. ledna, Karlovy Vary, Krajská knihovna
   Valná hromada Oblasti ČKAIT Karlovarského kraje
   28 .ledna, Mnichov
   Inženýrský den Bavorské inženýrské komory

   3. února Karlovy Vary, Krajská knihovna
   Seminář CŽV - Zateplovací systémy PCI MultiTherm, požární předpisy – nové trendy,
   chyby při provádění prací a jejich předcházení
   přednášející: Mgr. Jiří Půlpytel, PCI
   11 .února, ČKAIT Brno
   Řádné zasedání představenstva ČKAIT
   15. února, Karlovy Vary ČKAIT
   Jednání výboru OK ČKAIT KV

  2. Zajištění Valné hromady
   Navrženi budou následující zástupci výboru:
   Moderátor řídící Valnou hromadu:
   • Ing. Pavel Pospíšil

   Volební komise:

   • Ing. Martin Hovorka

   Mandátová komise:

   • Ing. Miloslav Rychtář

   Návrhová komise:

   • Ing. Stanislav Potůček
  3. Program dalších seminářů CŽV a plánovaných akcí OK ČKAIT
   v 1. pololetí 2016
   přihlášených k akreditaci do programu CŽV členů ČKAIT

   8. 3. 2016 Navrhování ochrany staveb před nežádoucím působením vody a vlhkosti
   podle směrnice ČHIS 01-2. část
   přednášející: Ing. Luboš Káně, ČHIS při ČSSI
   5. 4. 2015 Efektivní rozpočtování a kalkulace staveb
   přednášející: Ing. Michal Hanák, ÚRS Praha, a.s.
   10. 6. 2016 21. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2016
   na téma „Město a konverze industriálních areálů“
   přednášející: zástupci ČKAIT a ČSSI, VBI, Saska, Bavorska Durynska a
   Slovenska

12. 01. 2016