Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 15.8.2016

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary 15.8.2016

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 15. 8. 2016

Přítomni: Ing. Miloslav Rychtář,Ing. Stanislav Potůček, Ing. Pavel Pospíšil, Ing. Svatopluk Zídek
Omluvena: Jana Jágrová, Ing. Martin Hovorka

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Schválení příspěvku pro Ing. Leitgeba, CSc.
1c. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 14. června 2016
2a. Nové úkoly
2b. Program seminářů CŽV na 2. pololetí 2016

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2016 + informace výboru OK
Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 429 017,-Kč = 48 %
- odborná činnost celkem 265 755,-Kč = 56 %
celkem režie + odborná činnost 694 772,- Kč = 51 % (plán 50,- %)
celkem plán roku 2016 = 1 370 000,- Kč

1 b. Schválení příspěvku na zájezd do Polska
Výbor Oblasti schvaluje udělení příspěvku 2 000 Kč na zájezd do Polska (20.10.- 23.10. 2016) pro Ing. Jiřího Leitgeba CSc.
Jedná se o aktivního člena pobočky, který má příspěvek pro rok 2016 uhrazen v plné výši 3 000 Kč.

1c. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 14. června 2016
15. června Praha – ČKAIT
Zasedání výboru platformy „Industriální stopy“.
16. června Praha ČSSI
Řádné zasedání prezidia ČSSI.
21. června, Hroznatova akademie – Klášter Teplá
Komorní koncert LOBKOWITZ tria v Modrém sále kláštera Teplá.
22. června, Karlovy Vary
Návštěva primátora města Karlovy Vary a hejtmana Karlovarského kraje. Předány nosiče FLASH se Sborníkem referátů konference MI KV 2016 a projednána případná spolupráce města a kraje na přípravě 22. ročníku konference MI KV 2017 – téma spolupráce městského inženýra a městského architekta.
23. června, Kynšperk
Pracovní návštěva pivovaru v Kynšperk spolu se šéfredaktorem časopisu STAVITE) - příprava podkladů k článku do seriálu Industriální stopy.
15. července, Praha ČKAIT
Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví.
28. července , Praha ČSSI
Řádné zasedání exekutivy ČSSI.
4. srpna, Brno ČKAIT
Řádné zasedání redakční rady časopisu Z+i.
15. srpna, Karlovy Vary – OK ČKAIT
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

2.a Nové úkoly (úkoly Ing. Zídek)
16. srpna, Praha ČKAIT
Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví.
16. srpna Praha –NTM- železniční muzeum (Masarykovo nádraží)
Vernisáž NTM – Legiovak
19. srpna, Karlovy Vary, Obchodní centrum Fontána
Vernisáž výstavy 150 let SIA – pořádá OP ČSSI + OK ČKAIT za finančního přispění města Karlovy Vary a Karlovarského kraje
26. srpna, Chomutov, Železniční depozitář NTM
Den otevřených dveří Železniční depozitář NTM – zahájení
30. srpna Praha – ČKAIT
Zasedání výboru platformy „Industriální stopy“.
2.-3. září, Slavonice
Slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví
8.- 11. září, Miskolc
Zasedání představitelů regionálních inženýrských organizací – tak zvaná Malá V4.
Karlovarská delegace: Ing. Korbelář, Ing, Korbelářová, Ing. Pospíšil, Ing Zídek
15. září, Praha ČKAIT
Řádné zasedání představenstva ČKAIT.
16.-17. září, Skalica – Slovensko
Tradiční setkání českých a slovenských inženýrů „Na hranici“.
20. září, Karlovy Vary
Seminář CŽV - BIM projektování v praxi
Přednáším Ing. arch. Jan Beneš, Projekt AA
21. září, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví
22. září, Praha ČSSI
Řádné zasedání prezidia ČSSI.
26. září, Praha Asociace inovačního podnikání
Řádné zasedání vedení AIP
27. září, Karlovy Vary – OK ČKAIT
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

2.b Program dalších seminářů CŽV a plánovaných akcí OK ČKAIT ve 2. pololetí 2016

1.10.2016 Odborná exkurze – klášter Teplá s odborným průvodcem
vedoucí rekonstrukce Hroznatovy akademie Petr Stránský
(firma BOLID M)
18.10.2016 Hydroizolace staveb – vady, chyby při montáži
obkladů a dlažeb – systémy PCI pro bazény
a wellness – balkonové systémy PCI – balkony
a terasy se zárukou – novinky
Petr Obraz, produktový manažer PCI
7.11.2016 Dokumentace staveb – metodická pomůcka
A 3.19 – PROFESIS 2016
Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT
22.11.2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek
pracovník Ministerstva pro místní rozvoj
8.12.2016 Bezbariérové užívání dopravních staveb
Ing Renata Zdařilová, Ph.D., FS VŠB TU Ostrava, viceprezidentka ČSSI

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT se koná v úterý dne 27. září 2016 v 15 hodin v kanceláři OK

16. srpna 2016 zapsal a ověřil Ing. Svatopluk Zídek

19. 08. 2016