Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 14. 8. 2017

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 14. 8. 2017

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 14. 8. 2017

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 12. 5. 2017
2a. Nové úkoly
2b. Program seminářů CŽV na 2. pololetí 2017

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2017
+ informace výboru OK
Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary – bude doplněno po dodání výsledků
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 1- 7 / 2017.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 522 030 Kč = 58 %
- odborná činnost celkem 279 486 Kč = 58 %
celkem režie + odborná činnost 801 516 Kč = 58 % (plán 58 %)

celkem plán roku 2017 = 1 381 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 12. června 2017

Příprava medailonů k jubileu členů OK ČKAIT KV pro Z+i
Číslo 4/2017 - Ing. Petr Kuneš, CSc., autor Zídek splněno
Číslo 5/2017 – Ing. Jiří Leitgeb 65, garant Ing. Zídek
Jan Horník 90, garant Ing. Zídek, s ohledem na zdravotní stav pana Horníka
bylo zrušeno
Jubileum paní Marie Tomanové – 80 let (22. 8.) výbor schválil udělení Pamětního listu předsedy ČKAIT– bylo splněno.

15. června, Praha ČSSI
Zasedání prezidia ČSSI.
15. června ČKAIT
Příprava Almanachu k 25. výročí ČKAIT.
15. června, Praha Betlémská kaple
Vyhlášení „Dopravní stavby roku“.
19. června Praha AIP
Řádné jednání vedení AIP
21. června, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu ESB.
21. června, Praha ČKAIT
Porada – Hlasování veřejnosti „Stavba století“.
22. června, Karlovy Vary - Krajská knihovna
Seminář CŽV - Navrhování a realizace zděných konstrukcí z cihel systému HELUZ
– nové trendy a poznatky
přednášející: Ing. Zdeněk Kobza, Ing. Pavel Heinrich, HELUZ, cihlářský průmysl, v.o.s.
Semináře se zúčastnilo 22 autorizovaných osob.
23. června, Klášter Teplá
Odborná exkurze do Kláštera Teplá + Hroznatovy akademie + odhalení pamětní desky J.W. Goetha účast celkem 76 účastníků.

11. července, Praha ČKAIT
Jednání redakční rady Almanachu 25 let ČKAIT.
12. července, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví.
20. července Žatec
Jednání se zástupci Ministerstva zemědělství, paní senátorkou Mgr. Hamousovou o záchraně areálu pivovaru Dreher v Žatci
20. července, Praha ČKAIT
Jednání redakční rady Almanachu 25 let ČKAIT
22. července Plasy
Zvonařský den v Centru stavitelského dědictví NTM – posvěcení nového zvonu plaského kláštera
2. srpna, Praha ČKAIT
Jednání redakční rady Almanachu 25 let ČKAIT
10. srpna, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Z+i
14. srpna, Karlovy Vary OK ČKAIT
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

2a. Nové úkoly
Příprava medailonů k jubileu členů OK ČKAIT KV pro Z+i
Číslo 5/2017 – Ing. Jiří Leitgeb 65, garant Ing. Zídek
Jubileum paní Marie Tomanové – 80 let (22. 8.) výbor schválil udělení Pamětního listu
předsedy ČKAIT – v předstihu zajistil Ing. Zídek. Pamětní list bude předán na příští
výborové schůzi dne 11. září v 16 hodin.
16. srpna, Praha ČKAIT
Projednání financování příštích ročníků konference Městské inženýrství za účasti Ing. Křeček, Ing. Hnízdil, Ph.D. a Ing. Zídek.
16. srpna, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví.
17. srpna, Praha ČSSI
Exekutiva ČSSI.
24.- 27. Bachledówka (PL)
Tradiční setkání „Malé V 4“ za účasti delegace OK ČKAIT + OP ČSSI (Ing. Pospíšil, Ing. Potůček, Ing. Zídek, Ing. Korbelář, Ing. Korbelářová).
5.- 6. září ČKAIT Ostrava
Řádné jednání Rady pro rozvoj profese.
8. září, Chrudim
Slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví
11. září, Karlovy Vary OK ČKAIT
Kontrola deníků autorizovaných osob. Pozváno 20 členů ČKAIT.
11. září, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví
11. září, Karlovy Vary OK ČKAIT
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

2.b Program dalších seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT v 2. pololetí 2017
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary; Závodní 378/84
12. září, BIM v dopravních stavbách
přednášející: Ing. arch. Petr Vaněk, Ing. Štěpánka Tomanová – CzBIM; Ing. Josef Žák - FSv ČVUT Praha; Ing. Petr Tomáš - Mott MacDonald
12. října, Sanace zdiva a betonových konstrukcí
přednášející: Stanislav Smetana - produktový manažer; Ing. Daniel Štolfa - vedoucí PCI OB
14. listopadu, Energetická náročnost budov 2017
přednášející: prof. Kabele, Ing. Šafránek FSV – ČVUT Praha; (organizuje SVI ČKAIT Praha)
1.prosince, 24. Adventní setkání ve Štědré
Tradiční předvánoční setkání stavebních inženýrů a techniků Karlovarského kraje
14. prosince, Keramické obklady a dlažby – velké formáty, vady obkladů a dlažeb v praxi
přednášející: Dr. Eduard Justa - Silikátový svaz a Cech obkladačů

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT se bude konat dne 11. září 2017 v 15 hodin v kanceláři OK Karlovy Vary

V 16 hodin bude předán pamětní list předsedy ČKAIT paní Marii Tomanové.

V Karlových Varech 15. 8. 2017
Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

21. 08. 2017